Why did you click on this site?

Probably it's because you are curious about the content, you personally knew the author or just hanging out with your PC on and you accidentally got to this part of the web.


Nevertheless...

Welcome to Mau's Trap!

Tuesday, October 19, 2010

Tulay

Matalinghaga ang buhay at malalim ang kahulugan,
Puno ng tanong at ang sagot ay hindi matagpuan..
Sa bawat oras na lumilipas ay may hinihintay,
Ang taglay na pag-ibig sa inyo ko iaalay.

Kamusta ang Unos? Sa inyo ba ay dadaan?
Ito ay nagngangalit na wari'y nakikipaglaban,
Ang daluyong ng tubig ay raragasa sa tulay
Ngunit hindi guguho sapagkat ang materyal ay tunay.

Ganyan ang tao kung puso ay may kabutihan
Lahat ng pagsubok ay tiyak na malalagpasan,
Ang mga nawala'y magbabalik sa buhay
Sapagkat, walang makakahigit sa pag-ibig na taglay.
No comments:

Post a Comment

Followers