Why did you click on this site?

Probably it's because you are curious about the content, you personally knew the author or just hanging out with your PC on and you accidentally got to this part of the web.


Nevertheless...

Welcome to Mau's Trap!

Saturday, April 9, 2011

Ibang Buhay


Ang mga rosas ay maganda, ito ay lanta
Ang umaga ay kay liwanag, didilim pa lamang.
Ang hangin ay banayad, mamaya pa lalakas
Kahit maghanda, alam mo kung saan papunta.

Ang perlas ay kumikinang, ngunit bakit nasan na?
Mga hayop na gala, ngayon ay nawawala.
Ibig ko bang sabihin na maaring lumisan nga?
Ang kariktan noon malamang maglaho na.

Tayo ang sampid, pero tayo ang sumira
Hindi nila mapalayas sapagkat dehado sa digma.
Wala na ngang kapangyarihan, walang lakas na maibuga
Pero sino ang inuubos at pinapatay.. hindi ba sila?

Hintay lang sabi nila, ang mundo ay inyo na
Mawawasak ang lahat pero hindi ito sumpa,
Katotohanang daig pa ang pagsabog ng bomba
Tuluyang mabubura…Lahat ay MawawalaTavita M.D.
April 10, 2011
11am

No comments:

Post a Comment

Followers